room-idea.pl

dobrane kompozycje

bussines partner artviz

Załącznik nr.1

…………………………………………………………………

Miejscowość, data


Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Sprzedawca:

room-idea.pl
ARTVIZ Jolanta Żur
72-605 Świnoujście
ul. Zalewowa 67

NIP: 851-181-18-73
Regon: 320466038

adres korespondencyjny do wysyłki pocztowej:

room-idea.pl
ARTVIZ Jolanta Żur

72-605 Świnoujście
ul. Zalewowa 67

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………...……………………………..…….....(nazwa Produktu)
z dnia ………………………………… .

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt kompletnego Produktu wraz ze wszystkimi etykietami, obwolutami, naklejkami itp. a także oryginałem dowodu zakupu oraz jestem świadoma (-y), że jestem odpowiedzialna (-y) za ewentualne zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

□    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument

□    Kwotę proszę rozliczyć jako wpłatę należności za inne zamówienie, którego dokonam/dokonałam (-em)
        w Waszym sklepie.


………………………………………………

Z poważaniem (podpis Kupującego)

 

 

 

 

Formularz "Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy" w postaci pliku PDF

Szybki kontakt:

  • tel. 501 122 127